Diario Vasco
img
Autor: bizargorrizena
HORMARENA
img
Jesus Mari Mendizabal | 09-07-2014 | 8:58| 0

Etengabeak dira emailetan txisteak eta albisteak, gaziak eta gozoak. Arabera berean dira etengabeak Jerusalem aldetik datozkigun albiste tristeak, egunero kasik joan den aspaldian. Gogorrena juez. Batzuek hiru israeldar gazte sekuestratu eta ankerki erahil omen dituztelakoa; besteek mutiko arabiar bat hartu eta bizirik erre omen dutelakoa; batekoen misilak, bestekoen bonba eta tanke eta sarraskiak… Onak daude ardailak sortzen.

Zenbat politiko, zenbat konpon-ahalegin, zenbat ustezko borondate on…; alferrik, baina. Berun urtua, 2008an; Babeserako oinarria, 2012an; Hegi babesgarria, 2014an… Denak alferrik. Non da Yahvéh bere Torah-rekin?; non dira Allah eta Mahoma beren Koranarekin?; non, Trinitate Santua eta Ama Birgina eta Aita Santua eta zeruko aingeru guztiak, beren Bibliarekin…!? Den-denak, agidanean, alfer-alferrik.

Azken egunotako email batek honako hauxe kontatzen dit. Dama kazetari izen handiko batek jakin omen zuen ba omen zela, nonbait, agure judu bat urte asko-askoan Erosten Horma famatura (aiene, negar, dolu-kantu, intzirien paretara, alegia) egunero-egunero otoitz egitera joaten omen zena. Interesa sortu zion iritsi zitzaion zurrumurruak.

Hala, behin bertara agertu zen kazetaria. Bertako bati halako eta halako agurearen berri eskatu eta berehala aurkitu zuen. Begira egon zitzaion ordu erdi pasean erne, arretatsu. Bere egitekoak eginda, etxera itzultzeko noski, agurea horma aurretik jiratu zenean, elkarrizketa egitera hurbildu zitzaion, bere mikrofono, kamara-lagun eta guzti, dama.

—Atrebentziarekin, jauna… Rebecca Smith nauzu, CNNko berriemailea. Zure izena esango al zenidake, faborez?

—Morris Fishbein naiz –erantzun zion agureak–. Zer, ba…!?

—Zenbat denbora daramazu zuk Erosten Hormara egunero etortzen?

—Ba, hirurogei bat urte inguru.

—Ene, bada! Hirurogei urte? Harrigarria…! Eta zure otoitz horiek noren alderako dira? Zertarako egiten dituzu?

—Esango dizut ba, horra. Kristau, judu eta musulmanen arteko behin betiko bakearen alde errezatzen dut. Errezatzen dut nonahiko jendeen arteko gorroto eta gerrate guztiak baretu eta azkendu daitezen. Eta otoitz egiten dut ere haurrak zintzo eta arduratsu haziak eta heziak gerta daitezen helduarorako…

—Bejondeizula. Eta –galdetu zion dama kazetari zurtuak–, hirurogei urte horien ondoren, nola sentitzen zara?

—Pareta bati hizketan aritu izan banintz bezala. Entzun, entzun behar duela dirudi, derrigor; baina kasu, ez du kasurik egiten. Gogorra bezain gorra da, alajainena!

Bizargorri, 2014-07-09

Ver Post >
HASERREKERIA
img
Jesus Mari Mendizabal | 02-07-2014 | 8:14| 0

Arrasaten aspaldi gertatua omen da hau, aspaldi oso. Gizaseme odolbero suminkor bat bizi omen zen bertan, aise eta maiz haserretzen zena. Bere buruarekin ere konforme ez, eta erabaki zuen agure jakintsu batengana jotzea aholku eske. Agure jakintsu baten fama ona omen zebilen herrian, azal eta zabal. Harpe zulo dotore prestatuan bizi omen zen, aholkuak emanez eta mesedeak jasoz. Goiz batean joan da  eta esan dio triperre haserrekorrak, oso-oso subera izaki, amorraldiz amorraldi bizi zela zatar, eta ea faborez aholku onen bat emango ote zion, ezin zuela-eta horrela segi.

Baietz, erantzun zion aitona zaharrak, emango ziola. Baina, horretarako, lehendabizi bere haserre bizia erakutsi egin beharko ziola; haserrea nolakoa zen ikusita, aholkurik eraginkorrena bilatu ahal izateko. Une hartan preziso, ordea, gizona ez zegoen haserre eta ezin erakutsi, bada, bere odol beroa… Agureak orduan, joan zedila etxera esan zion, eta, hurrengo suminaldiak erasaten zuenean, etor zedila antxintxika agudo, bere haserre handi hura erakustera.

Konforme arrasatearra, eta jaitsi da etxera. Egun asko baino lehen, haserretu da berriro biziki. Berehala, oroitu agurearen esanarekin eta abiatu da mendian gora korrika… Izan ere, Udala auzotik gooorago, Udalaitzeko harkaitzen babesean bizi zen, agidanez, agure jakintsu aholku emaile famatu hura. Iritsitakoan:

—Hemen naiz, agindu zenidan bezala.

—Primeran. Ea, erakutsidazu zure haserre hori.

—Ez nago, baina, dagoeneko haserre!

—Bidean denbora gehiegi egin duzun seinale. Hurrengoan agudoago etorri.

Handik hiruzpalau egunera suak hartu du ostera gizona eta, instant berean denak bertan behera utzita, hasi da mendian gora korrika ahalik azkarren, gibela bota beharrean. Leher-leher eginda, errukarri iritsirik izan behar zuen harpe zuloko atarira. Zain zeukan agurea eta errieta gogor samar eginik izango zion, esanez, alegia, berriz ere haserrea bidean galduta ailegatu zela, bizkorrago ibili behar zuela, askoz arinago noski, bestela ezin laguntzarik eman izango ziola-eta, nahita ere.

Kopetilun aldendu zen handik behera gizon haserretia, bere buruari eginez, dios eta kristoka, hurrengoan horratik marka guztiak hautsiko zituela korrika, eta garaiz iritsiko zela; baldinbetan. Ez zen, ordea, halakorik egundo gertatu: geroz eta agudoago iristen zen gora, geroz eta baldatuago, baina jenioa bare zuela betiro. Eta, behin, harpeko agure jakintsuak hala esan omen zion azkenekotz:

—Uste dut gezurretan zabiltzala nirekin, horra. Haserrea zure baitan balego, hira benetan zurea balitz, erakutsi ahalko zenidake; ez da hala!? Baina, hamaika aldiz ere etorri zara nigana, eta behin ere ez zara erakusteko kapaza izan. Haserrea ez da zurea. Zuregana jotzen du, hori bai; aise eta nonahi eta maiz jo ere. Ondoren, beti ere, abandonatu egiten zaitu; abandonatu, kuanto. Konponbide erraza duzu, hortaz: hurrena haserrea zuregana datorrela nabaritzen duzunean, ez ezazu hartu, eta kito.

Bizargorri, 2014-07-02

Ver Post >
BI DISIDA
img
Jesus Mari Mendizabal | 25-06-2014 | 8:46| 0

Disida duzu desafioa, duelua, buruz buruko borroka. Gaur hona dakartzadan bi disida edo borrokaldiak Zaldibiako Juan Ignazio Iztuetak kontatzen ditu Ez direlako aketsak liburu klasikoan, goiburu luze honako honen azpian: «Garai hartako bi disida, gipuzkoarrek frantsesekin zenbait aldiz, buruz buru eta bat-banaka elkar desafiaturik egin izan dituzten pelea gogorren azaldura». Sinistu nahi dituenarentzat, Iztuetak berak aski labur dakartza historiak (?); nik laburrago emango dizkizut, edozeinek entenditzeko moduan (behingoagatik).

Bat. Iruineko hiria inguratua zeukan Don Juan errege frantsesak 1512ko urte aspaldiko hartan. Ba omen zeukan soldaduen artean bat, indartsu orgulloso aparta, «zeinari aurpegi ematekorik topatzen ez zen Frantziako erresuma guztian». Egun batean, hiri barruan zeudenei, keinuz eta deiadarka, adierazi omen zien harro-harro, beraien arteko gizonik bulartsuena irten zedila kanpora «kazolete eta pikarekin», ezkutu eta lantzarekin, buruz buru peleatzera.

Eta Tolosako Pedro (Pedro Obineta) atera zitzaion begiz begi aurre egitera. Murruz kanpoko frantses armada osoa (nafarrak barne) eta hiri barruko espainiar guztiak (gipuzkoar asko tarteko) begira zeuden, zer gertatuko. «Bortizkiro peleatu eta, garaiturik, ebaki zion burua frantses parrastalariari Pedro Obineta gipuzkoarrak. Eta hala, frantsesak atsekabetu ziren lazki eta hertsituak pozgarritu txit».

Bi. Bigarren disida 1544. urtean gertatu omen zen. Frantses armada berriz ere Gipuzkoako mugan, Bidasoaz honako aldetik. (“Frantsesak eta frantsesak” esanagatik beti, ez da historia erabat egiazkoa, ezta gutxiagorik ere, tartean behar zutelako noski iparraldeko eta nafar euskaldun peto-petoak ugari. Jainkoak ezin du historia aldatu; historialariek, bai). Gauza da armada frantsesa omen zena milaka soldaduekin jarri omen zela «Irun-Aranzundik Hondarribiara bitarteko ihitegian». Ihitegia Juncal da, baldinbaitere; eta Aranzu, agidanean, Uranzu.

Armada hartan ere ba omen zen zaldun famatu bat, monsieur Chanfarron izenekoa, sekula ere borroka bakar bat galdu gabekoa; denak azpiratzen zituen, nonbait, aise. Gizon horrek, oihuz eta espantuka, desafio egin omen zien gipuzkoar guztiei, ekar ziezaiotela probintzia osotik gizon bat arma berdinekin borroka egingo ziona, zortzi eguneko epe barruan;  txikituko omen zuela bertan…! Ez bide zuten urrutira bila joan beharrik izan, ezta zortzi egun itxoin beharrik ere: Juan Perez Azkue kapitaina, Hondarribiko semea, biharamunean bertan prestatu omen zen Chanfarron fanfarroi harekin peleatzera.

Egundoko borroka eginik izan behar zuten. Azkenean, behintzat, «Juan Perez Azkue hondarribiarrak, ezpatarekin burua arras ebakirik, erraldoi handia lurrean zetzala ikusi zuen». Frantsesak orduan, harriturik eta muturik eta umilaturik, atzera bakoitza bere herrira erretiratu omen ziren; baina, hori bai, «beren kutun maite gudari handia Gipuzkoan utzirik». Ordukoa omen da, Iztuetaren esanean, euskarazko kanta zaharra:

 Monsieur Chanfarron jaun handia

Irun-Aranzun datza hilik ezarria.

Bizargorri, 2014-06-25

 

Ver Post >
ZEKENKERIA
img
Jesus Mari Mendizabal | 18-06-2014 | 8:30| 0

Orain duela aspaldi-aspaldian, ez digu asko inporta non, ama gaixotu samartu eta, hura zainduko bazuen, diru premia gorrian aurkitu zen gauetik goizera mutil gazte bat. Herriko aberatsarengana jo zuen ezinbestean, maileguan diru eske. Utzitako sosak hartu eta albait ondoen zaindu zuen ama botikarik onenez. Baina egunak aurrera orduan ere, eta ezin itzuli zuen zorra inolako moduz, lana latz eta beltz eginagatik.

Hartan, gaixoagotu da ama. Diru gehiago behar… Etsi-etsian, joan da berriro jaun aberatsarengana eta eskatu dio, arren eta arren, diru gehiago. Eztez; zain omen zegoela oraindik lehen emanak jasotzeko; zeruak eta lurrak bat eginda ere, ez omen ziola xentimorik berriz aurreratuko. «Alde egin ezak hemendik! Ez diat kea ere emango!» esanda bidali zuen haizea hartzera.

Etxean amaren aurrera presentatzeko kemenik gabe, baso itxi baten abarora erretiratu zen, makur eta triste. Han, bidezidor batetik, aguretxo bat agertu zitzaion. Elkar agurtu zuten eta, bidean berriketan joanaldia egin eta gero, enbor baten gainean eseri ziren biak. Eta txera argian honela mintzatu zitzaion agurea gazteari:

—Estuasunean habil, hortaz, gazte; estuasun larrian. Neuk lagunduko diat… To, hemen dauzkak hiretzat eskalapoiak, zurezko oinetako tzarrak. Jantzi itzak. Baldar traketsak direnez, laster egingo duk estropezu; nahita ez bada, nahigabe. Orduan ikusiko duk ikustekoa! Hori bai, kontuz: baldin sarriegi egiten baduk estropezu, errukiena hi, txikitzen-txikitzen joango haiz-eta agudo asko.

Despeditu zen gero agure misteriotsua. Instant batean jantzi zituen mutilak eskalapoiak. Estropezua nahita egin eta… hara: urregorrizko eta zilar zurizko txanpon mordoa sortu zen hutsetik…! Zalapartaka itzuli zen etxera txoratzen. Behin han zela, estropezuka-estropezuka, bere zor guztiak kitatzeko adina diru lortu zuen abian. Agurearen hitzak ez zeuzkan, baina, ahazteko. Eta behin aski sos iruditu zitzaionean, eskalapoi magikoak erantzi eta habetik zintzilik utzi zituen, beste baterako ere.

Txanponak poltsa batean hartu eta jauntxo aberatsari eraman zizkion etxera, ordura arteko zor guztien ordaintzat. Harritu zen zeharo, noski, mailegu-emailea; eta amorratuta jakin nahi izan zuen, ea nondik arraio lortu ote zuen ba hainbeste txanpon eder. Mutilak ahoan bizarrik gabe kontatu zion agure misteriotsu eta eskalapoi magikoaren historia, hasi eta buka. Ekartzeko eta ekartzeko eskalapoi haiek; erakusteko, mesedez eta mesedez! Eta baietz. Ekarri dizkio mutilak zurezko oinetako magikoak, jantzi ditu jauntxoak eta joan da goiko gelara ihesi…

Handik laster, hotsak entzuten dira sabai gainetik: dinbi-danba!, lehendabizi; txin-txin!, ondoren. Dinbi eta txin, danba eta txin…! Gero derrepente, isiltasuna: ezeren hots txikienik ere ez. Harrituta, kezkoso, joan da gaztea goiko gelara eta han ikusi du eszena: egundoko urrezko txanpon mordoa zoruan pilatua, eta haren gainean titiko umegorri bat mainatsu, gari pilaren gainean txoria goseak bezala. Bere zekenkeriaren erruz eta ordainez, baldinbetan! Lehen berea zernahi; eta, hala ere, Ipiñarrieta bete urre nahi!

(Zazpi bekatu nagusiak, 2)

Bizargorri, 2014-06-18

Ver Post >
HARROKERIA
img
Jesus Mari Mendizabal | 11-06-2014 | 8:27| 0

Gauza guztien hasieran, artean ere oraindik arimak hilezkorrak omen zirenean, saguzarra gaur egun ezagutzen dugun bezalatsu bizi zen. Ilun-txori-gorri deitzen zioten, batere lumarik ez zuenez, larrugorritan zebilelako hegan, hotzak akabatzen maiz, lotsak hartuta beti, ilunik ilun. Gainerako beste hegazti kolorez jantzien artean, larru beltz zatarrez ageri zen saguzarra, labezomorroa baino ere itsusiago.

Hotzak eta lotsak eraman ezinda, zeru gainera hegaldatzea erabaki zuen, Jainko gauza guztien sortzailearen aurrera, umilik, eskean: beste hegazti guztiei bezalaxe, emateko, mesedez, berari ere soinerako lumak. Baina, ordurako guzti-guztiak ahituak zituen Jainkoak, mundu guztian erruz zabalduak; eta ezin izan zion luma alerik ere eskaini. Hori bai, kontseilu on askoa eman zion saguzar errukarriari: hauta zitzala txoririk politenak munduan, eta eska ziezaiola bakoitzari kolore biziko luma eder bana.

Lurrera jaitsi atzera eta, bila-bilaka ibili ondoren, karnabaren luma gorriak bereganatu zituen, birigarro txikiaren laranjak, tarinaren horiak, txirriskilaren berdeak, amilotxaren urdinak, enararen anilak eta, azkenik, mokolodiaren moreak… Eta haiekin guztiekin dotore jantzi zen, baldinbaitere! Hega batera eta hega bestera, eguratsa ere ederragotu zuen, eta hegazti familia harriduraz bete-bete. Pozarren zebilen saguzarra sekulako partez, pozarren alajaina. Atera kontuak: ostadarra berak sortua omen da, bere orduko luma-kolore igualekin egina.

Denbora joanean, ordea, bere buruari beste guztien gainetik eder eta galant iritzirik, harropuztu zen, laineztu zen, eta harrokeria horrek hegazti anaiekiko iraintsu eta laidoztatzaile bilakatu zuen. Jainko gauza guztien egileak hura guztia ikusi zuenean (alegia, saguzarrak bere luma berriez gozatu beharrean xume, burla egiten ziela lagunei petral), hura ikusi zuenean Jainkoak, dei egin zion zerura, Berarengana igo zedila agudo. Behin han zela, harroaren harroaz lumetan kabitu ezinda hantxe ere, nabarmen erakutsi nahi izan zuen bere ederraren ederra. Hala, hegoak gogotik astintzen zituela, zer?, eta ez zitzaizkion ba luma guztiak libratu eta erori!?

Egun hartan, zeru gainetik lur zabalera egundoko luma-parrastada egin omen zuen, lumazko euria, eguna ilundu zuen arte. Luma guztiak galduta, larrugorritan berriz ere, komeria beltzak saguzarrarentzat. Atsekabetu zen lazki…

Harrezkero, larru beltz jarraitzen du saguzarrak, itsu eta itsusi, leize zuloetako gordean ezkutaturik. Harrezkero, gauero ateratzen da luma galduen bila, etengabeko hegada zalapartarian uzkur, inortxok ere ondo ikus dezan nahi ez duelako. Harrezkero, gau-enara deitzen diote iparraldean maitekiro, behin harrokeriak betirako gauez hotzak eta lotsak bizitzera kondenatu zuen antzinako txori eder haren oroimen onean; omenean.

(Zazpi bekatu nagusiak, 1)

Bizargorri, 2014-06-11

Ver Post >

Categorías