Diario Vasco
img
Autor: inakierauskin
Unibertsitate (publikoaren) egoera Espainian
img
Iñaki Erauskin | 29-10-2013 | 8:36| 0

Azkenaldi honetan hezkuntza pil-pilean dago hainbat arrazoirengatik. Gaur Espainiako unibertsitate publikoen egoeraz arituko naiz, eta horretarako udara baino lehenago argitaratutako txostena (lehenengoa) aipatu nahi dut. BBVA Fundazioak eta IVIEk (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) landutakoa da eta “Proyecto U-Ranking” izena du (ikus hemen). Bere helburua Espainiako unibertsitate publikoak sailkatzea da, emaitzen bolumenaren eta ekoizkortasunaren arabera, “Rankings ISSUE” deritzona (ISSUEk Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español esan nahi du). Unibertsitate pribatuak (guztira, 31) ez dira sartzen, egileen arabera beharrezko informazioa ez dutelako eskaintzen.

Unibertsitate publikoen hiru atal nagusietako emaitzak aztertzen dira, hala nola, irakaskuntza, ikerketa eta berrikuntza eta garapen teknologikoa. Horietako bakoitzari zein haztapen edo “pisu” ematen zaio hiru ataletako informazioa zenbaki bakar eta agregatu batean azaltzeko? Adituen arabera, rankina egiteko, ondorengo haztapenak ematen dituzte:

 • Irakaskuntza: %56,
 • Ikerketa: %34, eta
 • Berrikuntza eta garapen teknologikoa: %10.

Horietako bakoitzaren barnean erabilitako baliabideak, lortutako ekoizpena, kalitatea (emaitzena, prozesuena, …) eta jardueren nazioartekotzea baloratzen dira. Irakaskuntzan, adibidez, ondorengoak erabiltzen dituzte:

 • Baliabideak: Irakasle eta ikerlariak ikasleko, aurrekontua ikasleko, eta doktore-kopurua.
 • Ekoizpena: Arrakasta-tasa, ebaluazio-tasa, eta abandonu-tasa.
 • Kalitatea: Erakartze-gaitasunaren indizea, graduondoko ikasleen ehunekoa, ebakitze-nota.
 • Nazioartekotzea: Ikasleen ehunekoa elkartrukeko programatan, ofizialak ez diren hizkuntzetako programatan matrikulatutako ikasleen ehunekoa, ikasle atzerritarren ehunekoa.

Aldagai dexente sartzen dira, beraz, baina faltan botatzen ditut oinarrizko batzuk. Ez dago lan merkatuan sartzearekin erlazionatutako adierazlerik. Adibidez, ikasleen zein ehuneko dago lanean ikasketak bukatu eta gutxira? Ikasketekin erlazionatutako lana lortu al du? Zein da hasierako soldata? EZ dut ulertzen zergatik falta diren adierazle horiek. Beste arrazoiren artean, ez al dute horretarako ikasten ikasleek, ba? Besteren artean, ez al da unibertsitateari eskatu behar dioguna? Falta serioa da, nire ustez, ez baitu aipamen bat bera ere egiten horren inguruan.

Ikerketan eta berrikuntza eta garapen teknologikoan alor horietako adierazleak leudeke, hala nola proiektu lehiakorretan lortutako dirua, argitaratutako artikuluak, eta abar (ez ditut ipiniko ez luzatze arren).

Espainiako 48 unibertsitate publiko aztertu eta emaitzak bi modutara ematen dira; alde batetik, emaitzen bolumenaren arabera, eta bestetik, ekoizkortasunaren arabera, aipatutako emaitzak unibertsitatearen tamainarekin erlazionatuz, konparatzeko egokiagoa izan dadin. Garrantzitsua da kontuan hartzea emaitzak ordinalak direla, eta beraz, emaitza (zenbaki) zehatzek ez dutela informazio interesgarririk ematen. Hau desabantaila handia da, nire ustez. 1go Taulak emaitzen bolumenaren rankina (ISSUE-V, ordenatu-ardatzean) eta ekoizkortasunaren rankina (ISSUE-P, abzisa-ardatzean) azaltzen du. Hor dago, nire ustez, lanaren ekarpen nagusia. Unibertsitate publikoen egoera oso desberdina da orokorrean. Hala ere, goian eta eskuinean ikus daitekeenez, 8 unibertsitate daude (itzalarekin adieraziak): Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universitat de Barcelona (UB), Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad Autónoma de Madrid (UAM) eta Universitat Pompeu Fabra (UPF). Horiek ere beste rankinetan (Shangaikoa, adibidez) hoberen azaltzen direnak dira Espainian. Goian eta ezkerrean handiak eta ekoizkortasun txikikoak daude, horien artean, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU). Behean eta ezkerrean, txikiak eta ekoizkortasun txikikoak, Errioxakoa adibidez (UNIRIOJA). Azkenik, txikiak eta ekoizkortasun handikoak, Nafarroako Unibertsitate Publikoa (UPNA) adibidez.

 

1go Taula. Emaitzen bolumenaren rankina (ISSUE-V) eta ekoizkortasunaren rankina (ISSUE-P)  Espainiako unibertsitate publikoan. Ranking bakoitzeko posizioa eta tercilen araberako banaketa.

 

Iturria: Goian aipatutako “Proyecto U-Ranking”.

 

Horretaz gain ere, lanak emaitzak ikasketa-mota desberdinen arabera eskaintzen dira, hiru atal desberdinen arabera, eta abar, irakaskuntza eta ikerketako datu desagregatuak erabiliz. Beste bi emaitza interesgarri ematen ditu ikerketa honek. Batetik, unibertsitate hoberenetan tamaina handiko unibertsitateek emaitzen bolumen handiagoa lortzen dute ekoizkortasunaren kaltetan, nahiz eta ondorio hau mugatua izan. Bestetik, emaitza hoberenak ematen dituzten unibertsitateetan irakaskuntzan eta ikerketan ere ondo dabiltza, baina hori ez da beti gertatzen.

Rankinak orokorrean baliotsuak dira, baina kontu handiarekin ibili behar dira ere, ez baitira “jainkoak emandako egiak”. Dena den, esan bezala, txosten honek zenbait fruitu interesgarri eskaintzen ditu unibertsitate publikoen egoera hobetzeko, bereziki duela urte bete esan genuen bezala, krisi-garaian inoiz baino garrantzitsuagoa baita unibertsitateen eraginkortasuna hobetzea.

 

 

Ver Post >
“A largo plazo, todos muertos”, menos Keynes
img
Iñaki Erauskin | 08-10-2013 | 6:00| 0

“In the long run, we are all dead” es la famosa frase que el economista John Maynard Keynes acuñó en su obra “Un tratado sobre la reforma monetaria” en 1923.

En el post de hoy voy a adentrarme en las profundidades de la macroeconomía, más concretamente, de la teoría macroeconómica (siendo consciente del riesgo; pincha aquí para ver el riesgo). La razón es simple. Se acaba de publicar lo que creo que será un artículo “histórico” por el quién, cuándo y dónde, qué, …

¿Quién?

Lo ha escrito Jordi Galí. Sospecho que pocos lectores lo conocerán. Resumiendo mucho, se trata del economista catalán con más boletos para lograr el Premio Nobel de Economía (otro que también estuvo en las quinielas es Andreu Mas-Colell, ahora consejero de Economía y Conocimiento en la Generalitat de Artur Mas). Actualmente, es, también, uno de los economistas catalanes del Col-lectiu Wilson, del que hablé en un post anterior: “La misión del Col·lectiu Wilson es contribuir al debate sobre la auto-determinación en Cataluña para que sus ciudadanos puedan decidir su futuro libremente, sin miedo ni amenazas”.

¿Cuándo y dónde?

Es un artículo publicado muy recientemente en la revista de la Asociación Europea de Economía, que es una de las revistas de economía más importantes del mundo, si bien el documento de trabajo lleva circulando unos cuantos meses (pincha aquí para el documento de trabajo o aquí para una versión resumida por él mismo en video). No es una casualidad, especialmente teniendo en cuenta la Gran Recesión en la que todavía estamos inmersos. Y la contribución es plenamente actual y muy relevante.

¿Qué es?

Son unas “Notas para una nueva guía a Keynes (I): Salarios, demanda agregada y empleo”. Más precisamente, analiza el papel de los salarios como un determinante del empleo y, en particular, los beneficios de bienestar y estabilidad que provienen de una mayor flexibilidad salarial. La motivación de escribir este artículo surge, entre otras razones, de que Galí cree que las virtudes de la flexibilidad salarial y la conveniencia de la moderación salarial dentro de una situación de gran desempleo forman parte del pensamiento político actual. Y él los discute desde una versión keynesiana revisada, la de los nuevos keynesianos.

John Maynard Keynes es, probablemente, el economista más importante del siglo XX. Publica su magnum opus en 1936, “La teoría general del empleo, el interés y el dinero”. Este libro (dicho sea de paso: está bastante aceptado que no es un libro fácil de leer) cambió completamente la teoría macroeconómica imperante hasta ese momento, lo que se conoce como teoría clásica.  Resumiendo mucho, la escuela keynesiana sugiere que los países pueden sufrir crisis económicas a gran escala, y ello provee de una justificación por la que la intervención pública mejoraría la situación económica.

La teoría clásica del empleo es la visión más habitual en el pensamiento político actual. Según esta teoría el empleo depende de los salarios (reales): a mayores salarios menor empleo, y viceversa. Un supuesto importante es que el mercado de bienes y servicios funciona perfectamente y las empresas no perciben, por tanto, restricciones de demanda agregada. Por tanto, el desempleo surge, según esta teoría, porque el salario es demasiado alto, debido a los efectos de los convenios colectivos, y otras barreras legales o institucionales. Una solución “natural” al desempleo involuntario (trabajadores que quieren trabajar al salario en vigor, pero no encuentran trabajo) sería reducir los salarios.

La teoría keynesiana del empleo le da la vuelta a la teoría clásica. El salario real viene determinado por el empleo, y no al revés. Y el empleo viene determinado por la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender. Por ello, la “solución” vendría dada por una expansión de la demanda agregada, ya sea reduciendo el tipo de interés y/o una política fiscal expansiva (a través de mayor gasto público o menores impuestos).

Y de todo esto, ¿qué hay de nuevo, “viejo”? (Pincha aquí para ver cómo suena esta frase)

El artículo estudia dos cuestiones fundamentales, pero por razones de espacio, conveniencia y relevancia me centraré en el segundo de ellos (el primero estudia el comportamiento cíclico del salario).

“¿Cuál es el impacto de una mayor flexibilidad salarial sobre el empleo y el bienestar?” se pregunta Jordi Galí. Según la teoría clásica, la mayor flexibilidad salarial hace que el empleo sea más estable: una reducción de los salarios, cuando las cosas van mal, genera empleo. ¿Es eso verdad para los nuevos keynesianos? Como diría un buen economista, depende. (Los detalles técnicos importan: Galí parte de un modelo nuevo keynesiano estándar, bastante realista, en el que existe algún grado de competencia monopolística, alguna rigidez en los precios y los salarios y una aproximación sobre cómo se comportan los bancos centrales, lo que se conoce como regla de Taylor). El impacto de la reducción del salario sobre el empleo depende de lo que haga el banco central. Así, si la bajada de los salarios reduce la inflación y con ello los tipos de interés (nominal y real), se logrará elevar la producción y el empleo. En suma, si el banco central es “agresivo”, una reducción de los salarios mejorará la situación, pero si el banco central no es agresivo apenas se mejorará. Junto a ello muestra que una mayor flexibilidad salarial no tiene por qué ser buena para el bienestar.  Otra vez, la respuesta depende de cómo se comporta el banco central. Si el banco central es agresivo, la flexibilidad salarial mejorará el bienestar, pero si el banco central no es agresivo, puede que no lo mejore.

Por ello, Jordi Galí concluye que no debe darse por sentado que las reducciones de los salarios sean buenas para combatir el desempleo o que sea deseable una mayor flexibilidad salarial. Y ello es justamente, también, lo que Keynes decía en su “Teoría General”.

¿Tiene todo esto algún interés hoy? Creo que es plenamente actual para la crisis, también, para la Eurozona.

La guía de Galí sobre Keynes no es la única (también están las “antiguas” de John R. Hicks, Alvin H. Hansen, Franco Modigliani, Lawrence Klein, …), pero que creo que marcará un antes y un después. El tiempo dirá si estoy en lo cierto o no.

Todo esto les contaré dentro de unos meses a mis alumnos de primer curso en el Grado en Administración y Dirección de Empresas de Deusto Business School en San Sebastián …

 

 

Ver Post >
¿Cuán felices somos?
img
Iñaki Erauskin | 17-09-2013 | 12:21| 0

Aún con el síndrome post-vacacional en el cuerpo (¿es “síndrome” realmente?), es un buen momento para hablar de la felicidad (pincha aquí para saber a qué suena la felicidad).

Recientemente se ha publicado el Informe sobre la Felicidad Mundial 2013 (pincha aquí, en inglés). Al frente de la dirección del Informe se encuentran tres expertos mundiales, John Helliwell, Richard Layard y Jeffrey Sachs. El pódium de países más felices está copado por Dinamarca (7,693), Noruega (7,655) y Suiza (7,650). Los países más infelices son la República Centro Africana (3,623), Benín (3,528) y Togo (2,936), que ocupa la posición número 156. El ranking de la felicidad se basa en la encuesta Gallup World Poll, con datos desde 2005 a 2012 principalmente. Utiliza una escala Cantril, de 0 (la peor vida posible) a 10 (la mejor vida posible). El Cuadro 1 recoge el ranking de los 52 primeros países para el período 2010-12. Llama la atención que los países del centro-norte de Europa copen los primeros puestos del ranking. España se sitúa en la posición 38 con una puntuación de 6,322. ¿Dónde estaría la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)? No hay datos en este trabajo, pero existe una Encuesta de Capital Social de 2012, con resultados de junio de 2013 (pincha aquí y aquí), que proporciona un valor medio de 7,16. Si este dato fuera comparable, la CAE ocuparía la posición decimocuarta, tras Nueva Zelanda y por delante de los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, México, Estados Unidos e Irlanda. Según la Encuesta de Capital Social, por características demográficas, las personas relativamente más felices son de Gipuzkoa (si el criterio es el territorio histórico de residencia), son los que viven en poblaciones de menos de 20.000 habitantes (si el criterio es el tamaño del municipio), varones (si el criterio es el sexo), los que tienen entre 15-24 años (si el criterio es la edad), solteros (si el criterio es el estado civil), las parejas solas (si el criterio es el tipo de hogar), las familias de 4 miembros (si el criterio es el tamaño familiar, entre 1 y más de 5 miembros), los de clase alta y media-alta (si el criterio es la clase social), los que tienen estudios universitarios (si el criterio es el nivel de instrucción), los estudiantes (si el criterio es la relación con la actividad), los directivos y profesionales (si el criterio es la profesión), los asalariados y cooperativistas (si el criterio es la situación profesional), etc.  Los resultados, no son de extrañar, ¿no?

 

Cuadro 1. Ranking de la felicidad, 2010-2012.

Fuente: Helliwell, John F., Richard Layard, and Jeffrey Sachs, eds. 2013. World Happiness Report 2013. New York:

UN Sustainable Development Solutions Network (pincha aquí).

 

 

Lo primero que me viene a la cabeza leyendo el Informe es, ¿qué se entiende por “felicidad”? Una pista. En la portada del Informe se ven muchas sonrisas. Felicidad es una palabra que, a mí personalmente, me infunde respeto porque es una palabra GRANDE. La felicidad es entendida, en el Informe, desde dos vertientes distintas:

 1. Emoción: “¿Estabas feliz ayer?”, y
 2. Evaluación: “¿Eres feliz con tu vida en su conjunto?”.

A partir de ahí, se distinguen las medidas disponibles en tres tipos de felicidad o “bienestar subjetivo”:

 1. Medidas de emociones positivas (afecto positivo), que incluye la felicidad y se pregunta normalmente sobre el día anterior a la encuesta,
 2. Medidas de emociones negativas (afecto negativo), que incluye la felicidad y se pregunta normalmente sobre el día anterior a la encuesta, y
 3. Evaluaciones sobre la vida en su conjunto.

De todo ello se obtienen las medidas primarias de bienestar subjetivo o felicidad. Normalmente, son las evaluaciones sobre la vida en su conjunto las más utilizadas porque son las que más dependen de las circunstancias de la vida, tienen diferencias internacionales mayores y más estables, y se pueden explicar más fácilmente y sistemáticamente.

Además del ranking “estático” de 2010-12, se comparan las valoraciones entre 2005-07 y 2010-12 y se aprecian cambios importantes en algunos casos. Egipto es el que más ha empeorado, seguido de Grecia, Myanmar, Jamaica, Botsuana, España, Arabia Saudita e Italia, con variaciones negativas superiores a 0,69, como mínimo. Resultados esperados, diría yo. Los que más han mejorado son Angola, Zimbabue, Albania, Ecuador, Moldavia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Corea del Sur y Sierra Leona.

¿Qué variables explican fundamentalmente la felicidad media? El Informe utiliza seis variables clave: el Producto Interior Bruto per cápita (más concretamente, su logaritmo), años de expectativa de vida saludable, tener a alguien cerca cuando hay problemas, percepción de la corrupción, prevalencia de la generosidad y la libertad para elegir en la vida. Ya en un post anterior sobre el decrecimiento escribí sobre si la satisfacción con la vida y la renta per cápita están positivamente relacionadas, la “paradoja de Easterlin”, etc.

Según los resultados del Informe, las seis variables explican mucho más las diferencias de las evaluaciones sobre la vida que las emociones. Además, la renta y la expectativa de vida saludable son determinantes importantes de la evaluación sobre la vida (según la escala de Cantril), pero no parece que tengan un impacto significativo sobre el afecto (emoción) positivo o negativo. Tener a alguien cerca cuando hay problemas y sentir que hay libertad para elegir, también, son determinantes importantes de la evaluación sobre la vida y las emociones. La corrupción percibida influiría negativamente sobre la felicidad y la generosidad positivamente.

Los resultados son interesantes, pero ¿pueden servir para la política pública? Los datos son recientes y sólo unos pocos países, tales como Bután, Brasil, Nueva Zelanda, Suráfrica, el Reino Unido, etc., han comenzado a recolectarlos. También hacen lo propio la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bután es el que ha ido más lejos con su Índice de Felicidad Nacional Bruta, que cuenta con 124 componentes, cuyo cuadro de mando sirve para la toma de decisiones. No obstante, mi impresión es que, a pesar de este progreso, que el Informe enfatiza notablemente por ir más allá del Producto Interior Bruto (la magnitud reina de la macroeconomía), donde menos se ha avanzado es en la aplicación de las nuevas variables para la toma de decisiones en la política pública. Como dice el refrán, “Del dicho al hecho, hay un trecho”.

 

 

 

 

 

 

Ver Post >
Crisis? What crisis? (VI) Pentsioak
img
Iñaki Erauskin | 18-06-2013 | 11:29| 0

Bai gai potoloa hau.

Espainian orain 9 milioi pentsiodun (biztanleriaren seirena) eta 16 milioi landun daude gutxi gorabehera. Euskal Autonomi Erkidegoan 0,5 milioi pentsiodun eta 0,9 milioi landun gutxi gorabehera. Hemendik 40 urtetara, 16 milioi pentsiodun (biztanleriaren herena) eta 20 milioi landun inguru izango dira. Imajinatzen al duzu zein gizarte izango den gurea adin askoko pertsona askorekin? Pentsa datorren “Armageddon”. Sarritan aipatzen da lanaren produktibitatea igotzen denez arazo hori ez dela izango, baina nahiz eta zati batean horrela izan, produktibitatearen igoerak ez du arazoa konpontzen (ikus hemen).

Duela gutxi adituen komiteak pentsioei buruzko txostena entregatu berri du (ikus hemen txosten osoa; hemen laburpena eta hemen komite horretako batzuren desadostasunak). 42 orri ditu eta zati handi bat ez da irakurterraza. Aldaketa sakonak proposatzen ditu egungo sisteman eta “oso azkar” datorren urteetakoa aurreikusirik: “Baby boom”eko belaunaldiak mailaka jubilatzen hasiko dira. Horrekin batera jendea, zorionez, urte gehiago biziko da. Krisiak arazo hau areagotu du, kotizatzen dutenen kopurua murriztu denez.

Txostenak dioenean sartu baino lehenago komeni da oinarrizko bi ezaugarri aipatzea pentsio-sistemari buruz:

 • Gure pentsio-sistema banaketako sistema da. Horrek esan nahi du lanean dabiltzanak ordaintzen dutenekin estaltzen direla egungo jubilatuen pentsioak: errenta birbanatzen da. Beraz, gaurko langileek ordaintzen dutena gaurko pentsiodunek jasotzen dute. Noski, gaurko langileek espero dute etorkizunean pentsioa jasotzea, baina pentsio hori etorkizunean lanean ari direnek ordainduko dute.
 • Gainera, prestazio jakinekoa da. Horrek esan nahi du erretiroko lehenengo pentsioa oinarri arautzailea deiturikoaren ehunekoa jakin bat dela. Horretarako kalkulu- arauek kontuan hartzen dituzte kotizatu diren urte-kopurua, kotizazio-oinarria eta erretiro-pentsiora jasotzeko falta diren urteak.

Azken urteetan egin dira hainbat erreforma: erretiro-adina igo, hasierako pentsioa kalkulatzeko urte-kopurua handitu, pentsio osoa jasotzeko urte-kopurua igo eta abar. Hala ere, ez da nahikoa izan.

Beno, goazen ikustera zer dioen txostenak hasieran aipatutako arazo horri aurre egiteko. Adituei eman zaien agindua izan da pentsio-sisteman egin behar diren aldaketak proposatzea, abiapuntua sistemaren oreka izanik. Hau da, sistemak, berak bakarrik, bere sarrerekin, gastuak estaltzeko gai izan behar du. Hau kontuan izatea oso garrantzitsua da, aurrerago aipatuko dudan bezala. Bideragarritasun-faktorea da oinarri-oinarrizko elementua txostenean. Bi faktore ditu bere gain, bata demografikoa, ekonomiko-finantzieroa bigarrena.

 • Erretiro-pentsio berri guztien belaunaldien arteko ekitate-faktorea (gazteleraz, FEI Factor de Equidad Intergeneracional). Jendea zenbat eta gehiago bizi, orduan eta FEI txikiagoa eta, noski, pentsio txikiagoa. Zer da FEI?

Izendatzaileak esaten du bizi-itxaropena zein den orain. Zenbakitzaileak bizi-itxaropena zein den hemendik s urtera. Normalean azken hau handiagoa denez FEI 1 baino txikiagoa izango da eta, pixkanaka, jaisten joango da. Adibidez, 2046an jubilatuko den batena 0,8230 da (zifra hau ez da behin-betikoa): %17,70eko beherapena dakar.

Proposatutako pentsioa, pentsioa jasotzen den unean bakarrik eta aldi batean kalkulatzen da. Ondorengoa litzateke:

non hasierako pentsioa oinarri arautzaileen bitartez, egungo legeen arabera, egokituko litzatekeen pentsioa den.

Honek pentsioa jaisten du? Ez, nahitaez. Beraiek egindako kalkuluen arabera, pentsio erreala ez litzateke jaitsiko, oinarri arautzailea FEI jaisten dena baino gehiago igotzen delako (urte gehiagotan kotizatu delako, …).  Noski, alderantzizkoa gertatzen bada, eta oinarri arautzailea FEI jaisten dena baino gutxiago igotzen bada, orduan proposatutako pentsioa jaitsiko da. Dena den, ez dago zalantzarik  proposatutako pentsioa hasierakoa baino txikiagoa izango dela. Hau guztia adibide batekin garbi ikus daiteke:

 

Urtea

0

1

2

3

4

5

Hasierako pentsioa

1.000€

1.010,00€

1.020,10€

1.030,30€

1.040,60€

1.051,01€

Proposatutako pentsioa

1.000€

1.002,73€

1.005,51€

1.008,46€

1.011,46€

1.014,54€

Adibide honetan hasierako pentsioa %1 igotzen doa (kontuan izan ezazu, azken urteotan, batez beste, ia %2 igo dela oinarri arautzailea) eta FEI txostenetik hartu dut. Emaitza garbia da: proposatutako pentsioa hasierakoa baino txikiagoa da, baina proposatutako pentsioa igotzen doa. Noski, proposatutako pentsioa jaitsi daiteke ere, lehen esan bezala, oinarri arautzailea gutxi igotzen bada.

 

 • Pentsio guztien urteko errebalorizazio faktorea (gazteleraz, FRA Factor de Revalorización Anual). Gorago kalkulatu den proposatutako pentsioa urtero gaurkotzen joango da FRAren arabera. Zein itxura dauka FRAk? Aurrekoa baino formula zailagoa da (gogoan izan formula hau oreka egoeratik eratortzen dela; sarrerak eta gastuak berdinak behar dute izan ziklo ekonomian zehar, gora beherak pasa ondoren):

Zenbat errebalorizatuko dira pentsioak, hau da, zenbat izango da g pentsioen hazkunde-tasa? FRA inflazioaren arabera (+, eragin positiboa izango du pentsioen igoera-tasan), sarrera errealen hazkundearen arabera (+), pentsioen kopuruaren hazkundearen arabera (-, eragin negatiboa izango luke pentsioen igoera-tasan), ordezte-eraginaren ondorioz (urtero sartzen diren pentsiodunak ateratzen direnen pentsio desberdinak dituztelako) sortu den batez besteko pentsioen hazkundearen arabera (-), eta sistemaren superabitaren (edo defizitaren) arabera (+). α parametroak zikloan zeharreko doikuntza adieraziko luke superabitak edo defizitak gertatuko balira (zein azkar bueltatu behar den orekara). Adibidez, sistema orekan badago eta sarrera errealen eta pentsio kopuruen hazkundea berdina bada, pentsioak inflazioaren arabera igoko lirateke (ordezte-eragina alde batera utzirik). Baina, bestalde, sarrera errealak %1 igotzen badira eta pentsioen kopurua %1,5, orduan ziurrenik pentsioen igoera inflazioa baino txikiagoa izango litzateke.  Gainera, zikloan zehar sor daitezkeen gora beherei aurre egiteko Erreserba Fondoa legoke.

 

Garbi dago zein izango den erreformaren ondorioa: pentsioa jasotako soldataren arabera jaitsiko litzateke. Une honetan ratio hau %55 inguruan dabil Espainian; Eurogunean %45 eta Europako Batasunean %43,5, gutxi gorabehera. Orain arte egindako erreformak kontuan hartuz bakarrik, 2050 urtean %46,4 izango litzateke Espainian, eta %39 Eurogunean eta %37 Europako Batasunean (ikus Europako Batasuneko “The 2012 Ageing Report” hemen). Noski, erreformak hau murriztuko luke.

Hori al da istorio guztia? Ez. Txosten bertan aipatzen da pentsio-sistemak ere beste iturri finantzieroak egon daitezkeela, zergak eta zorra, nagusiki. Eta noski, kotizazio-tasak ere igo daitezke. Horrek eztabaida zabalago batera garamatza: zeintzuk dira etorkizunean nahi ditugun pentsioak? Noski, honetara esleitzen dugun esfortzua ez dugu beste lehentasunetara dedikatuko.

Zer esan Euskal Autonomi Erkidegoari buruz? Antzeko arazoa daukagu, agian pixka bat okerrago. Horrekin batera, azkenaldi honetan ere eztabaidatu da zer gertatuko litzatekeen baldin eta EAEk bere gain hartuko balu pentsioen eskumena. Gutxi gorabeherako datu bakan batzuk aipatuko ditut. 2011n EAEn sarrerak 6.219,5 milioi euro izan ziren eta gastuak 7.547,0 milioi. Aldiz, 2005ean sarrerak 5.016,1 milioi euro izan ziren eta gastuak 5.339,4 milioi euro. Beraz, defizit hori areagotzen joan da azken urteetan (ikus hemen). Kontuan izan ere, 2012an Espainiako Gizarte-Segurantzak 10.131 milioi euroko defizita izan zuela (ikus hemen).

Ez da harritzekoa ekonomiak “beti” albiste txarrak ematerakoan “dismal science” ezizena jasotzea (Thomas Carlylek aipatu zuen lehen aldiz 1849an). Thomas Robert Malthus apaizak eta ekonomistak beste edonork baino gehiago egin du izen hori guztiz “merezia” izateko.

Beno, eta horrela bukatzen dugu aurtengo ikasturte akademikoko “Ekonomiaren Plaza” bloga. Hiru blogkideentzat oso esperientzia aberasgarria izan da benetan. Zuetako batzuk esan diguzue atsegin duzuela blog hau. Eskerrrrrrrrik asko guztioi hor izateagatik!!!!

 

Ver Post >
Crisis? What crisis? (V)
img
Iñaki Erauskin | 28-05-2013 | 9:01| 0

En mi último post alertaba de la enorme tasa de paro juvenil y del gran número de “ni-nis” en España, además de por la elevada tasa de paro. Pero, ¿hasta qué punto refleja ese hecho, muy preocupante como es, toda la realidad? Como hemos insistido una y otra vez en este blog, la educación es una palanca fundamental de desarrollo, en el cual el sistema educativo es central. Resulta deprimente ver cómo, cada pocos años, el gobierno de turno cambia las leyes educativas, normalmente, sin grandes consensos. Ahí es donde, creo, se ven los verdaderos líderes de los países que quieren lograr el progreso real para sus ciudadanos, los actuales y especialmente los futuros.

Hoy voy a mostrar algunos datos sobre la educación en España y el País Vasco, y de su contribución al bienestar, basándome principalmente en la publicación “Education at a glance. 2012” de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que engloba a los países industrializados.

Primero, ¿cuál es el nivel educativo alcanzado por la población? El Gráfico 1 (Chart A1.1) muestra qué porcentaje de la población (dentro de su grupo de edad) ha alcanzado la educación terciaria (estudios universitarios). Corea, Japón y Canadá ocupan los primeros puestos, con tasas superiores al 50% para el colectivo de 25-34 años, mientras Turquía, Brasil y China se hallan en las últimas posiciones, con porcentajes inferiores al 20%. España (39%) está ligeramente por encima de la media, que se sitúa en torno al 38% de la población perteneciente a dicha franja de edad, y por debajo de la mayor parte de los países avanzados. No obstante, las diferencias son reducidas. En el País Vasco la proporción es de 40,4% aproximadamente, según Eustat. Sorprende, un tanto, el que Alemania (26%), Austria (21%) o Italia (21%) ocupen posiciones bastante por debajo de la media.

 

Gráfico 1. Población que ha logrado educación terciaria, 2010 (porcentaje, por grupo de edad).

Fuente:  OCDE, “Education at a glance. 2012”.

 

En el mismo gráfico se aprecian las diferencias entre las generaciones 25-34 años y 55-64 años. Corea es, además de donde una proporción mayor de la población posee educación terciaria, donde más diferencia (positiva) existe entre los porcentajes de ambos colectivos. En España, la diferencia es sustancial también, como se puede apreciar. La tendencia para el futuro es clara: aumentará la proporción de la población total que posee educación terciaria. Resulta llamativo que sólo en tres países la proporción es mayor para la población de 55-64 años que para la de 25-34 años: Alemania, Israel y los Estados Unidos.

Junto con los estudios universitarios, resulta conveniente fijarse en la proporción de la población que ha alcanzado, al menos, la educación secundaria superior (bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, …). Como se puede observar en el Gráfico 2 (Chart A1.2.), Corea sigue siendo líder mundial, pero ahora España (65%) cae muy debajo de la media de la OCDE (82%). En el País Vasco el porcentaje es de 79,1%, si bien suele situarse normalmente ligeramente por encima del 80%, según Eustat. La gran mayoría de los países cuenta con porcentajes superiores al 80%. Países que en el Gráfico 1 ocupaban posiciones medias o bajas pasan a estar ahora en puestos altos: Repúblicas Checa y Eslovaca, Polonia, Eslovenia, Austria, Alemania, etc. Estos países son justamente aquellos en los que los programas de educación y formación vocacional (VET, Vocacional Education and Training) son importantes. Entre los países europeos que ocupan los puestos más bajos están los 4 países sureños que estás pensando (¿cuáles son?) e Islandia. En suma, es una foto muy distinta a la anterior, desde luego: muy desfavorable para España, y ligeramente desfavorable para el País Vasco.

 

Gráfico 2. Población que ha logrado educación secundaria superior, 2010 (proporción, por grupo de edad)

Fuente:  OCDE, “Education at a glance. 2012”.

 

Los resultados anteriores guardan una relación muy importante con el mercado de trabajo. Habiendo logrado un nivel de estudios secundarios superiores como mínimo, la probabilidad de estar trabajando es mayor: las tasas de empleo son 18 puntos porcentuales mayores para aquellos con estudios secundarios y 28 puntos porcentuales mayores para aquellos con estudios terciarios, en contraposición a los que no han logrado una educación secundaria superior. Incluso el impacto en la tasa de paro es mayor si el nivel educativo es inferior. Durante esta crisis, el aumento en la tasa de paro para aquellos sin educación secundaria superior era 1,1 puntos porcentuales mayor que para aquellos con educación secundaria superior y 2,4 puntos porcentuales mayor para los que cuentan con estudios terciarios.

Para acabar, ¿qué hay de la “prima salarial” de la educación? El Gráfico 3 (Chart A8.1) muestra datos muy reveladores. En España las personas con estudios terciarios tendrían una prima salarial del 41% (en la OCDE 55%), como media, en la franja de edad 25-64 años: se espera que una persona con estudios terciarios gane un 41% más que una persona con estudios secundarios superiores. Además, una persona sin educación secundaria superior se espera que gane un 22% menos que una persona sin estos estudios, como media (en la OCDE 23%). Además, la prima crece con la edad: 35% con 25-34 años y 58% con 55-64 años. Hay que tener cuidado con estos datos, porque no indican causa, que suele ser difícil de evaluar (pincha aquí).

 

Gráfico 3. Ganancias relativas derivadas del empleo (25-64 años), por nivel educativo, año 2010 ó el último disponible (100=Nivel de secundaria superior)

Fuente:  OCDE, “Education at a glance. 2012”.

 

Sólo me quedan dos comentarios adicionales para finalizar. Además de fijarse en la proporción de la población con estudios universitarios debemos tener en cuenta cuál es la “calidad” de ese esfuerzo universitario. ¿Cómo es el alumno universitario recién graduado? Por último, es fundamental elevar la proporción de la población que supera la educación secundaria superior, a través de, quizás, programas flexibles que permitan combinar estudios y trabajo (especialmente para los que, siendo jóvenes, ya no lo son tanto), que ponga a los “ni-nis” (y al resto) en marcha, porque si no, a este paso, no tendremos ni presente ni futuro.

Ver Post >

Etiquetas

No hay tags a mostrar

Otros Blogs de Autor